ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Τμήματος της FITCE καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Διοικητικός Απολογισμός (Πεπραγμένα) του Διοικητικού Συμβουλίου, έτους 2019.
2. Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, έτους 2019.
3. Προϋπολογισμός έτους 2020.
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 27/1/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στα γραφεία της F.I.T.C.E. – ΟΤΕ Λασκαρίδου 3 – 5 Αμπελόκηποι και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παρίσταται το 50% των ταμειακά τακτοποιημένων Τακτικών Μελών.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με τα ίδια θέματα στις 31/1/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, στον ίδιο τόπο και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παρίσταται το 25% των ταμειακά τακτοποιημένων Τακτικών Μελών.
Τέλος η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα στις 4/2/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, στον ίδιο τόπο και θα θεωρηθεί σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ταμειακά τακτοποιημένων Τακτικών Μελών.
Η ημερομηνία αυτή θεωρείται και εκείνη που θα συγκεντρώσει την απαιτούμενη απαρτία.

                                                               Με τιμή

Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος                                                  Παναγιώτης Έξαρχος
             Πρόεδρος                                                                  Γενικός Γραμματέας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − ten =